Chương trình được xây dựng với mục tiêu giúp các con thành thạo tiếng Anh. Hoàn thiện kỹ năng mềm để tạo nền tảngđịnh hướng nghề nghiệp vững chắc thông qua phương pháp dạy sinh động.

ĐIỂM ĐẶC BIỆT CỦA KHÓA HỌC

  • Cải tiến mô hình học tiếng Anh toàn diện : Hướng đến việc phát triển đa trí thông minh bằng cách xây dựng nội dung và hoạt động học tập qua tình huống đa dạng, trò chơi, âm nhạc, hình ảnh sinh động và hoạt động theo dự án
  • Nhận diện kiểu học tập của trẻ : Phương thức dạy và học tiếng Anh tương tác giúp phát huy thiên hướng đa trí thông minh của trẻ để trẻ khẳng định năng lực trí thông minh và định hướng nghề nghiệp đúng đắn
  • Cam kết về chất lượng : Mang đến sự phát triển toàn diện về 4 kỹ năng Anh ngữ để giúp bé đạt điểm số cao trong các kỳ thi  chứng chỉ quốc tế
  • Tham gia ngoại khóa sôi động : Hoàn thiện kỹ năng mềm và kỹ năng sống thông qua những hoạt động ngoại khóa lý thú
  • Bổ trợ kiến thức : luôn quan tâm và kèm cặp để giúp trẻ củng cố bài đã học, bổ sung và tăng cường kiến thức nhằm đảm bảo tiến độ phát triển về năng lực tiếng Anh.

Với sự kết hợp của giáo viên bản ngữ và giáo viên nước ngoài :

  • Cam kết KET 120-132 điểm, PET 140-152 điểm
  • Vững vàng tiếng Anh, hoàn thiện kỹ năng mềm
  • Định hướng năng lực và nghề nghiệp tương lai