Tự tin giao tiếp tiếng anh – nắm bắt cơ hội mở lỗi thành công : Chương trình tiếng Anh giao tiếp quốc tế được thiết kế nhằm tối đa hóa các hoạt động nghe, nói thông qua hội thoại, thực hành phát âm, ngữ điệu… giúp người học tự tin sử dụng tiếng Anh, học viên được mở rộng kiến thức, phát triển kỹ năng giao tiếp để sẵn sàng hội nhập quốc tế.

ĐẶC ĐIỂM CỦA KHÓA HỌC :

 • Xây dựng vốn từ : nắm bắt được chữ nghĩa và cách sử dụng từ phù hợp với ngữ cảnh
 • Luyện tập hội thoại : Làm quen với chủ đề và mẫu hội thoại thông qua việc thực hành theo cặp, nhóm.
 • Thúc đẩy ngôn ngữ : Linh hoạt sử dụng đa dạng các cấu trúc câu trong tình huống thực tế
 • Phát triển kỹ năng nghe – phát âm : hoàn thiện phát âm và ngữ điệu qua hoạt động nghe – nói
 • Tự tin giao tiếp tiếng Anh : Sử dụng ngôn ngữ chính xác thành thạo trong và ngoài lớp.

Mỗi bài học của chương trình đều bao gồm 5 hoạt động :

 1. Xây dựng vốn từ vựng : Nắm bắt được ngữ nghĩa và cách sử dụng từ phù hợp với ngữ cảnh.
 2. Luyện tập hội thoại : Làm quen với chủ đề và mẫu hội thoại thông qua việc thực hành theo cặp.
 3. Thúc đẩy ngôn ngữ: Linh hoạt sử dụng đa dạng các cấu trúc câu trong tình huống thực tế
 4. Phát triển kĩ năng nghe – phát âm : Hoàn thiện phát âm và ngữ điệu qua hoạt động nghe – nói
 5. Tự tin giao tiếp tiếng Anh : Sử dụng ngôn ngữ chính xác thành thạo trong và ngoài lớp

Tiến trình học :

 • Làm quen những đoạn hội thoại đơn giản
 • Giao tiếp được các tình huống đàm thoại gần gũi trong thực tế
 • Chủ động giao tiếp các tình huống đa dạng trong cuộc sống
 • Tự tin thảo luận hầu hết các chủ đề