Chương trình học giúp các con khai thác tiềm năng, vững vàng tiếng Anh và hoàn thiện kỹ năng

Điểm đặc biệt của khóa học :

  • Mô hình học tiếng Anh toàn diện : Hướng đến sự phát triển đa trí thông minh bằng cách xây dựng nội dung và hoạt động học tập qua dự án, câu chuyện, trò chơi, âm nhạc và hình ảnh sinh động
  • Nhận diện kiểu học tập của trẻ : Phương thức dạy và học tiếng Anh giúp phát huy thiên hướng đa trí thông minh của trẻ để trẻ khẳng định năng lực trí thông minh và định hướng nghề nghiệp đúng đắn
  • Cam kết về chất lượng : mang đến sự phát triển toàn diện về 4 kỹ năng Anh : nghe, nói, đọc, viết.
  • Tham gia các chương trình ngoại khóa sôi động : hoàn thiện kỹ năng mềm và kỹ năng sống thông qua những hoạt động ngoại khóa lý thú.
  • Bổ trợ kiến thức : luôn quan tâm và kèm cặp để giúp trẻ củng cố bài đã học, bổ sung và tăng cường kiến thức nhằm đảm bảo tiến độ phát triển về năng lực tiếng Anh.

Cùng với sự kế hợp của giáo viên bản ngữ và giáo viên nước ngoài !

Những lợi ích mà các con đạt được sau khóa học :

  • Giỏi kỹ năng mềm
  • Phát huy tối đa sự thông minh
  • Trau dồi vốn từ vựng nhiều lĩnh vực